ab TOMSVÆNGET

 

Tomsvej 5, 3400 Hillerød

 

www.tomsvaenget.dk

 

 ab@tomsvaenget.dk

 

Bankforbindelse: Nykredit, Hillerød

Vedtægter i overensstemmelse med ABFs standard

Revision: Døssing og Partnere, Hillerød

 

CVR: 27112145

CVR-P nr: 1009818002

 

  webmaster

Sidst opdateret:17.05.2023

...for opdatering af siden tryk

Ctrl+F5 (Win)

Interesseret i :

 

- vores folder (klik på billedet)..........................

 

 

 

Andelsboligerne passer perfekt til senioren eller den enlige uden hjemmeboende børn.

 

Der er udhus til boligerne

 

En andelsboligforening stiftes med det formål at opføre, eje og drive den ejendom, som foreningens medlemmer bor i.

 

For at blive medlem af en andelsboligforening betaler du et indskud - andelsboligens pris - som giver dig brugsret til en andelsbolig.

 

Du modtager et andelsboligbevis som dokumentation for din ret til andelsboligen.

 

Andelsboligforeningens vedtægter er regler, som foreningen og den enkelte andelshaver skal overholde.

 

Vedtægterne kan fastsættes individuelt, men de skal overholde andelsboligforeningsloven og fastlægges på en stiftende generalforsamling.

De kan senere ændres ved senere generalforsamlinger.

 

Alle medlemmer kan deltage i andelsboligforeningens generalforsamling, som gerne afholdes en gang om året.

 

Her afgøres alle vigtige spørgsmål om foreningens og ejendommens drift, f.eks. budget, regnskab og valg af finansiering i andelsboligforeningen.

 

Alle andelshavere har stemmeret, - normalt en stemme pr. andel.

Hvad er en andelsboligforening ?