ab TOMSVÆNGET

 

Tomsvej 5, 3400 Hillerød

 

www.tomsvaenget.dk

 

 ab@tomsvaenget.dk

 

Bankforbindelse: Nykredit, Hillerød

Vedtægter i overensstemmelse med ABFs standard

Revision: Døssing og Partnere, Hillerød

 

CVR: 27112145

CVR-P nr: 1009818002

 

  webmaster

Sidst opdateret:17.05.2023

...for opdatering af siden tryk

Ctrl+F5 (Win)

Hvad er en andelsbolig?

En andelsbolig er som regel en lejlighed eller et rækkehus.

Køber du en andelsbolig, køber du brugsretten til en bolig i andelsforeningens ejendom.

Du ejer ikke en andelsbolig, i modsætning til hvis du køber en ejerlejlgihed eller et parcelhus.

Der er således fordele og ulemper forbundet ved at købe en andelsbolig i forhold til en ejerbolig.

Fordele v/en andelsbolig ?
  • Ingen omkostninger til skøde
  • Du betaler ikke ejendomsværdiskat
  • Fællesskab med de andre andelshavere
  • Du er som regel kun ansvarlig for at vedligeholde din egen andel - fællesarealer deler du med de øvrige andelshavere
Ulemper v/en andelsbolig ?
  • Der er regler for, hvor højt du må sætte prisen på din andel ved salg
  • Begrænset indflydelse ved valg af andelsforeningens lån
  • Du ejer ikke en andelsbolig, men retten til at bo i en sådan
  • Beslutninger vedrørende ejendommens drift skal tages sammen med de øvrige andelshavere
  • Den enkelte andelshaver har ikke fradragsret på andelsforeningens renteudgifter
  • Foreningens regler kan være begrænsede, f.eks. forbud mod udlejning